dostarczamy nowoczesne technologie
Sobota, 14 grudnia

F A Q - Najczęściej zadawane pytania

Port FXO w bramce VoIP RP-FXO02A/RP-FXO04A zawiesza się po rozłączeniu rozmowy. Jaka jest tego przyczyna ?
 
W bramkach z portami analogowymi FXO może w określonych warunkach występować problem z zawieszaniem portu FXO. Sytuacja taka ma miejsce, gdy bramka jest podłączona do centrali abonenckiej PBX lub bezpośrednio do linii PSTN. Problem polega na niedopasowaniu sygnalizacji odłożenia słuchawki (zwolnienia linii) pomiędzy bramką a centralą. Centrala lub sieć PSTN musi zasygnalizować bramce, że rozmowa została już zakończona.
 
Wyróżnia się trzy podstawowe metody sygnalizacji zakończenia rozmowy:
 
Power-denial
Tone-based Supervisory Disconnect
spadek napięcia na linii FXO do zera
seria tonów o określonej częstotliwości sygnalizująca zakończenie rozmowy. Tony różnią się w zależności od kraju i mogą różnić się pmiędzy centralami abonenckimi.
   
Battery-reversal - odwócenie polaryzacji na centrali PBX. Kiedy rozmowa zostaje odebrana po drugiej stronie, następuje odwrócenie polaryzacji i rozpoczęcie procesu bilingowego. Po zakończeniu rozmowy, polaryzacja wraca do stanu normalnego sygnalizując zakończenie rozmowy.
 
Aby rozwiązać problem z zawieszeniami portu FXO w bramkach RP-FXO02A i RP-FXO04A, należy określić jaki typ sygnalizacji jest wspierany przez centralę abonencką. W większości przypadków wystarczy wykorzystać odwrócenie polaryzacji.
 
Jeśli centrala korzysta z sygnalizacji tonowej, należy sprawdzić odpowiednie wartości w dokumentacji i wpisać je w pola busytone1, busytone2, reordertone1, reordertone2 sekcji Tone Configuration lub skorzystać z polecenia tone linii poleceń.
 
Jeżli dokumentacja jest niedostępna lub nie podaje wspomnianych parametrów, należy "nauczyć" bramkę wykorzystywanych tonów wg poniższych instrukcji:
 
1. zalogować się do bramki za pomocą interfejsu telnet
2. Wydać polecenie greetrd
3. Z menu wybrać opcję 2.Disconnect Tone Anaysis
4. Postępowac zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami
- zadzwonić na linię 1
- odłożyć słuchawkę
- nacisnąć klawisz ENTERw celu rozpoczęcia nagrywania tonu rozłączenia
- zapisać nowe ustawienia klawiszem "Y"
 

Jeżeli powyższe czynności nie przynoszą efektu i bramka nadal niepoprawnie rozłącza port, należy zmodyfikować czasy trwania (on/off ) tonów w sekwencji rozłączenia

 

 << powrót