SŁOWNIK POJĘĆ TECHNICZNYCH

Agregacja pasma - łączenie dwóch lub więcej kanałów transmisyjnych dla zwiększenia przepustowości łącza. W funkcję agregacji pasma są wyposażone zaawansowane switche i routery.
Zobacz cały słownik
Pokaż produkty z hasłem Agregacja pasma w nazwie/opisie