SŁOWNIK POJĘĆ TECHNICZNYCH

Kalibracja - proces dopasowywania parametrów urządzenia do warunków pracy. Przykładowo dla uzyskania dokładnego pomiaru długości kabla UTP należy najpierw skalibrować miernik używając kabla o określonej długości (np. 100m). Proces ten polega na wpisaniu tej długości do pamięci miernika i wykonaniu pomiaru kalibracyjnego na kablu wzorcowym.
Zobacz cały słownik
Pokaż produkty z hasłem Kalibracja w nazwie/opisie