KOSZYK


Uwaga! Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 141 poz. 1176).
Kwota zamówienia nie może być każdorazowo niższa niż 150,00 zł netto (patrz: ogólne zasady sprzedaży).


Produkty

Lp.

Symbol

Nazwa

Ilość

Jedn.

Cena netto
PLN

Wartość netto
PLN

Uwagi

http://www.atel.com.pl   2020.02.29 11:57