Przyrządy Pomiarowe
Sobota, 13 lutego
USD: 4,07  EURO: 4,60

PRZYRZĄDY POMIAROWE

Urządzenia do pomiarów wielkości elektrycznych


Szukacze par przewodów, lokalizatory, detektory


Urządzenia do pomiarów wielkości nieelektrycznych


Przyrządy dla branży motoryzacyjnej


Przyrządy specjalistyczneProdukty firm:

MASTECH FLUKE NETWORKS
V&A FLUKE
DADI E-SUN

AKTUALNOŚCI
Nowe przyrządy pomiarowe firmy MASTECH w ofercie Atel Electronics:
  • Multimetry cyfrowe - z pomiarem temperatury i bezdotykowym detektorem napięcia, z pomiarem pojemności, częstotliwości, temperatury i o zwiększonej klasie dokładności 0,05%
  • Multimetry cęgowe - do pomiarów prądów zmiennych, do pomiaru prądów stałych i zmiennych, do pomiarów prądów stałych i zmiennych z funkcją True RMS i z dodatkowym pirometrem
  • Pirometr z celownikiem laserowym, pamięcią i sondą typu K
więcej»