dostarczamy nowoczesne technologie
Niedziela, 13 czerwca

FAQ - Najczęściej zadawane pytania


Grupa:

1. Jak wgrać nowe oprogramowanie serwisowe (firmware) do urządzenia sieciowego?

2. Port FXO w bramce VoIP RP-FXO02A/RP-FXO04A zawiesza się po rozłączeniu rozmowy. Jaka jest tego przyczyna ?

3. Jakie drukarki są niekompatybilne z serwera wydruku Repotec ?

4. Jaki port jest wykorzystywany przez print serwer przy wydruku LPR/LPD ?

5. Zapomniałem hasła do print serwera. W jaki sposób mogę je zresetować ?

6. Dlaczego print serwer drukuje "śmieci" ?

7. Jakie drukarki są kompatybilne z serwerami wydruku Repotec ?

8. Drukarka podłączona do print serwera Repotec nie chce drukować. Co robić ?

9. W programie PSAdmin status drukarki jest zawsze wyświetlany jako "off line", podczas gdy drukarka USB jest podłączona do print serwera. W jaki sposób mogę zmienić status drukarki na "on line" ?

10. W jaki sposób mogę przywrócić ustawienia fabryczne print serwera Repotec ?

11. Jakie jest domyślne hasło do konsol KVM LCD firmy Broadrack?

12. Czy jest mi potrzebny switch zarządzalny? Jakich korzyści mogę się spodziewać po zakupie takiego urządzenia?

13. Jak zarządzać dostępnością do różnych treści w Internecie lub sieci lokalnej dla wybranych grup użytkowników?

14. W jaki sposób mogę wykryć bezprzewodowy serwer wydruku Repotec ? Nie widzę go podczas skanowania programem PSAdmin.

15. Jaka jest różnica pomiędzy trybem pracy MPR i DTE konwertera światłowodowego ?

16. Jak skonfigurować print serwer do współpracy z systemem Linux Red Hat ?

17. Po podłączeniu drukarki do print serwera, oprogramowanie monitorujące zgłasza błędy komunikacji. Co robić ?

18. Jakie są nazwy portów (kolejek) w przypadku, gdy używam LPD/LPR ?

19. Jakie kodeki są obsługiwane przez urządzenia Grandstream?

20. Skonfigurowałem telefon, urządzenie prawidłowo loguje się do operatora, ale nie można wykonać żadnego połączenia. Co może być przyczyną ?

21. Czy telefonia VoIP zastąpi moją linię telefoniczną ?

22. Jak włączyć rozpoznawanie numeru w bramkach VoIP firmy Grandstream z serii HTxxx ?

23. Jak wiele wpisów ACE (Access Control Entry) jest wspierane przez ES3526YA

24. Czy można łączyć ze sobą porty 1000 Mbps i 10/100 Mbps?

25. Którego operatora VoIP wybrać?

26. Co to znaczy, że przewód TP jest skrosowany lub nie?

27. Czym różni się switch zarządzalny od switcha inteligentnego?

28. Jak działa VoIP?

29. Jak można zastosować technologię VoIP?

30. Na jakich połączeniach można zaoszczędzić dzięki użyciu VoIP?

31. Jakie urządzenia po stronie klienta są niezbędne, aby istniała możliwość korzystania z VoIP?

32. Jaka jest różnica pomiędzy telefonem VoIP z gniazdem do sieci Ethernet a telefonem VoIP z wyjściem na USB?

33. Jaka jest jakość połączeń w ramach usług VoIP?

34. Jaka jest realna niezbędna przepustowość pasma dla uzyskania połączenia VoIP dobrej jakości?

35. Dlaczego nie można usunąć SSH host_key ?

36. Jak wiele wpisów ARP jest wspieranych przez ES4625 ?

37. Dlaczego po uzyskaniu połaczenia VoIP mój rozmówca mnie słyszy a ja jego nie?

38. Czy możliwe jest przesyłanie faksów w ramach usługi VoIP?

39. Czy możliwe jest dodzwonienie się do naszego komputera z aplikacją VoIP lub telefonu VoIP ze zwykłego telefonu stacjonarnego lub komórkowego?

40. W jaki sposób wybiera się numery telefonów stacjonarnych czy komórkowych z telefonu VoIP?

41. Dlaczego nie wszyscy używają VoIP?

42. Jak zwiększyć przepustowość połączenia switch - switch ponad nominalne 100 Mbps?1. Jak wgrać nowe oprogramowanie serwisowe (firmware) do urządzenia sieciowego?
W zależności od rodzaju urządzenia i jego możliwości operacja taka może wyglądać w różny sposób. Nie zmieniają się jednak podstawowe zasady bezpiecznego uaktualniania firmware.

1. Nie powinno się ze względów na opóźnienia w przesyłaniu informacji wgrywać oprogramowania poprzez inne urządzenia sieciowe - tylko przy bezpośrednim podłączeniu do portu.
2. W urządzeniach bezprzewodowych powinno się to robić TYLKO poprzez wbudowany port LAN.
3. Źródłem danych powinien być dysk twardy komputera a nie dyskietka, płyta CD, czy pamięć FLASH.
4. W miarę możliwości należy ograniczyć ruch sieciowy na urządzeniu, czy to poprzez ręczne odłączenie klientów bezprzewodowych do AP (np. wyłączenie nadajnika radiowego), czy przez logiczne zablokowanie dostępu klientom przewodowym.

W zależności od rodzaju obsługiwanego trybu transmisji firmware można wgrywać przez serwer HTTP lub FTP (wbudowany w urządzenie sieciowe), serwer TFTP ("postawiony" na komputerze z którego uaktualniamy oprogramowanie) lub przez port konsoli (np. protokołem Kermit).

2. Jakie drukarki są niekompatybilne z serwera wydruku Repotec ?
Serwery wydruku Repotec są niekompatybilne z drukarkami, wymagającymi komputera do prawidłowego działania. Z reguły drukarki te nie posisadają własnego procesora i korzystają z mocy obliczeniowej procesora głównego komputera do generowania zadań wydruku.

3. Port FXO w bramce VoIP RP-FXO02A/RP-FXO04A zawiesza się po rozłączeniu rozmowy. Jaka jest tego przyczyna ?
W bramkach z portami analogowymi FXO może w określonych warunkach występować problem z zawieszaniem portu FXO. Sytuacja taka ma miejsce, gdy bramka jest podłączona do centrali abonenckiej PBX lub bezpośrednio do linii PSTN. [więcej»]

4. Czy jest mi potrzebny switch zarządzalny? Jakich korzyści mogę się spodziewać po zakupie takiego urządzenia?
Switch zarządzalny jest bardzo przydatny w sieciach średniej i dużej wielkości, które wymagają regulacji przepustowości segmentów, różnych poziomów dostępności do treści, separacji klientów itp. Zastosowanie takiego switcha pozwala odciążyć serwer dostępowy, zlikwidować potrzebę zastosowania routerów, daje możliwość zdalnego zarządzania parametrami sieci. Techologie takie jak Port Trunking i Port Mirroring zwiększają lokalnie przepustowość i bezpieczeństwo połączeń pomiędzy switchami. Funkcja Spanning Tree zabezpiecza funkcjonalność sieci ze względu na ewentualne połączenia zwrotne - pętle (Loopback).

5. Jak zarządzać dostępnością do różnych treści w Internecie lub sieci lokalnej dla wybranych grup użytkowników?
Wszystko zależy od typu wprowadzanych ograniczeń. Jeśli ma to być ograniczenie ze względu na dostęp do zasobów określonego serwera bądź zestawu usług w sieci lokalnej to najwygodniej i najbezpieczniej jest rozdzielić użytkowników na wirtualne sieci VLAN. Jeśli ma to być filtrowanie ze względu na typy pakietów lub numery portów usług (np. FTP - port 21) to można je zdefiniować na poziomie routera jako regułę (lub reguły) opartą o adresy MAC lub IP.

6. Jaka jest różnica pomiędzy trybem pracy MPR i DTE konwertera światłowodowego ?
MPR jest trybem pracy, w którym konwerter należy podłączyć do przełącznika lub hub-a. W trybie DTE konwerter powinien być podłączony do karty sieciowej (wymusza krosowanie prostego kabla sieciowego).


7. Jakie jest domyślne hasło do konsol KVM LCD firmy Broadrack?
Fabrycznie ustawione hasło to 00000000 (osiem zer)

8. W programie PSAdmin status drukarki jest zawsze wyświetlany jako "off line", podczas gdy drukarka USB jest podłączona do print serwera. W jaki sposób mogę zmienić status drukarki na "on line" ?
Status "on line" jest wyświetlany tylko przypadku podłączenia drukarek do wszystkich trzech portów print serwera. Jeśli konfiguracja jest prawidłowa, durkarka powinna pracować normalnie mimo wyświetlania statusu off-line.

9. Drukarka podłączona do print serwera Repotec nie chce drukować. Co robić ?
Należy wykonać następujące kroki:

1. Odinstalować oryginalne sterowniki drukarki i zainstalować je na nowo z poziomu kreatora "Dodaj drukarkę" w panelu "Drukarki i faksy". Nie należy bezpośrednio inicjować instalacji za pomocą programu instalacyjnego (zwykle setup.exe)

2. Zmienić procesor wydruku na domyślny (RAW)

3. Wyłączyć obsługę dwukierunkową na karcie "Porty" właściwości drukarki

Jeżeli drukarka podłączona do print serwera nadal nie działa, należy upewnić się, że posiadana drukarka jest drukarką GDI. Jeżeli drukarka nie jest kompatybilna z GDI należy skontaktować się ze wsparciem technicznym.

10. Jakie drukarki są kompatybilne z serwerami wydruku Repotec ?
Serwery wydruku Repotec są kompatybilne z drukarkami Postscript i PCL. [więcej»]

11. Dlaczego print serwer drukuje "śmieci" ?
Są dwa możliwe powody dla których print serwer drukuje "śmieci":

1. Drukarka posiada zły sterownik. Należy odnistalować oryginalny sterownik i zainstalować go na nowo za pomocą kreatora "Dodaj drukarkę" w panelu "Drukarki i faksy"

2. Prędkość wydruku print serwera może być źle ustawiona w stosunku do realnej prędkości drukarki. Należy obniżyć prędkość wydruku w programie PSAdmin na zakładce "Advanced"

12. Zapomniałem hasła do print serwera. W jaki sposób mogę je zresetować ?
Należy wpisać dużymi literami PSPASS w polu hasła, korzystając z pakietu PSAdmin. Po zalogowaniu się do urządzenia można ustawić nowe hasło.

13. Jaki port jest wykorzystywany przez print serwer przy wydruku LPR/LPD ?
Przy wydrukach LPR/LPD wykorzystywany jest port 515 UDP.

14. W jaki sposób mogę przywrócić ustawienia fabryczne print serwera Repotec ?
Procedura resetu różni się w zależności od typu posiadanego urządzenia.

Jeżeli print serwer posiada przycisk reset na obudowie, należy wykonać kolejno:

1. Wyłączyć print serwer
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk reset. Włączyć zasilanie urządzenia cały czas trzymając przycisk wciśnięty.
3. Zwolnić przycisk reset, gdy diody statusu zaczną intensywnie błyskać
4. Zaczekać do chwili, aż dioda WLAN zacznie błyskać jak podczas normalnej pracy.

Jeżeli print serwer nie posiada przycisku reset, należy przywrócić ustawienia z poziomu panelu zrządzania WWW.

Uwaga: Wszystkie ustawienia print serwera mogą zostać przywrócone do fabrycznych, za wyjątkiem adresu IP. Adres ten jest zachowywany po wykonaniu procedury resetu.

15. W jaki sposób mogę wykryć bezprzewodowy serwer wydruku Repotec ? Nie widzę go podczas skanowania programem PSAdmin.
Aby uruchomić bezprzewodowy serwer wydruku należy wykonać poniższe kroki:

1. Przestawić tryb pracy serwera z "Normal" na "DIAG" za pomocą przełączników DIP

2. Przestawić kartę bezprzewodową w tryb Ad-Hoc na kanale 6 i ustawić SSID jako WLAN-PS

3. Korzystając z programu PSAdmin należy rozpocząć wykrywanie print serwera. Powinien się pojawić na liście dostępnych urządzeń. Po pomyślnym podłączeniu, należy dostosować ustawienia trasnmisji bezprzewodowej w print serwerze do warunków sieci, w której ma pracować

4. Przestawić przełączniki DIP z powrotem w pozycję "Normal" i powrócić do trybu "infrastructure" na bezprzewodowej karcie sieciowej.

16. Po podłączeniu drukarki do print serwera, oprogramowanie monitorujące zgłasza błędy komunikacji. Co robić ?
Większość producentów drukarek wyposaża je w funkcje dwukierunkowej komunikacji, pozwalające na monitorowanie pracy urządzenia. Drukarka jest w stanie wysłać do komputera informację zwrotną na temat stanu wydruku, braku/zacięcia papieru itp. W przypadku podłączenia drukarki do print serwera, nie ma bezpośredniej łączności z komputerem. Print serwer nie potrafi rozpoznać wysyłanych komunikatów dwukierunkowych pomiędzy komputerem a drukarką. Efektem mogą być informacje o błędach komunikacji zgłaszanych przez oprogramowanie monitorujące.

Aby rozwiązać ten problem należy wykonać poniższe czynności:

1. odinstalować sterownik drukarki i zainstalować go ponownie z wykorzystaniem kreatora dodawania drukarki
2. zmienić procesor wydruku na "WinPrint > RAW"
3. wyłączyć wsparcie dla transmisji dwukierunkowej

17. Jak skonfigurować print serwer do współpracy z systemem Linux Red Hat ?
Proszę zapoznać się z poniższym dokumentem [więcej»]

18. Czy można łączyć ze sobą porty 1000 Mbps i 10/100 Mbps?
Nie. Urządzenie gigabitowe może się komunikować z wolniejszym urządzeniem (Fast Ethernet / Ethernet) tylko wtedy, gdy samo jest wyposażone w port 10/100 Mbps lub 100 Mbps. Jesli jest jednak wyposażone w port 10/100/1000 Mbps to może się łączyć z dowolnym innym urządzeniem Ethernetowym.

19. Jak zwiększyć przepustowość połączenia switch - switch ponad nominalne 100 Mbps?
Jest to możliwe tylko przy wykorzystaniu switchy zarządzalnych wyposażonych w funkcję Port Trunking. Pozwala ona na zwielokrotnienie przepustowości przez wykorzystanie połączenia na kilku portach jednocześnie. Przykładowo - spięcie dwóch switchy za pomocą 4 łaczy 100 Mbps daje przpustowość do 400Mbps.

20. Co to znaczy, że przewód TP jest skrosowany lub nie?
Oznacza to tyle, że w przewodzie nieskrosowanym wszystkie żyły (osiem) są ułożone w takiej samej kolejności w złączach na obydwu końcach przewodu (przyłącza). W przewodzie skrosowanym "zamienione" są ze sobą dopowiednie żyły. [więcej»]

21. Czym różni się switch zarządzalny od switcha inteligentnego?
Switche zarządzalne to takie, które oferują najbardziej rozbudowane możliwości konfiguracji i zarządzania (konsola CLI, SMTP, WWW), natomiast switche inteligentne (ang. smart switches) oferują zazwyczaj zarządzanie jedynie z poziomu interfejsu WWW.

22. Jak działa VoIP?
Technologia voice over Internet Protocol (VoIP) wykorzystuje możliwość przesyłania w sieciach komputerowych, albo w Internecie cyfrowej reprezentacji mowy razem z informacjami sterującymi połączeniem pochodzącymi od różnych komputerów (lub urządzeń VoIP takich jak bramki i telefony).
Sygnał mowy po przetworzeniu na postać cyfrową poddawany jest odpowiedniej kompresji za pomocą odpowiednich programów (kodeki) i po podzieleniu go na cyfrowe pakiety jest przesyłany wraz z innymi danymi komputerowymi. U odbiorcy danych głosowych ten proces zostaje odwrócony. Dzięki temu staje się możliwa integracja istniejących sieci teleinformatycznych z sieciami telefonicznymi.
[więcej»]

23. Jak można zastosować technologię VoIP?
W najprostszym przypadku w istniejącej wewnętrznej sieci komputerowej użytkownika wystarczy podłączyć dwa telefony VoIP (do wolnych gniazd switcha sieciowego lub bezpośrednio do gniazdek komputerowych – komputer wtedy można podłączyć do sieci przez gniazdo w telefonie) i nadać każdemu z nich numer IP z puli dostępnych numerów IP sieci komputerowej. W miejscach, gdzie do tej pory nie było telefonów możliwa stanie się komunikacja głosowa VoIP po wewnętrznej sieci komputerowej.
Jeżeli kilka takich wewnętrznych sieci komputerowych rozlokowanych w różnych miastach posiada dostęp do Internetu, wówczas staje się możliwa łączność międzymiastowa dzięki usłudze VoIP.
W postaci bardziej zaawansowanej w firmach posiadających własne centrale telefoniczne możliwe jest zastosowanie bramek VoIP, które umożliwiają wykorzystanie istniejącej sieci telefonicznej w tych firmach do integracji z usługą VoIP (z każdego zwykłego telefonu na biurku można dzwonić korzystając z usługi VoIP - identycznie jak w przypadku bramek GSM).
Innym sposobem zastosowania tej technologii jest korzystanie z usług operatorów VoIP w Internecie, oferujących usługi tanich połączeń VoIP do standardowych telefonów stacjonarnych i komórkowych. Każdy posiadacz telefonu VoIP lub odpowiedniego programu na własnym komputerze może dokonać poprzez Internet rejestracji u operatora VoIP i po wpisaniu danych rejestracyjnych do telefonu lub komputera może dodzwaniać się do każdego telefonu stacjonarnego lub komórkowego na całym świecie.


24. Na jakich połączeniach można zaoszczędzić dzięki użyciu VoIP?
Generalnie na wszystkich połączeniach (międzynarodowe, krajowe, lokalne i komórkowe). W szczególności jednak struktura rozmów większości firm, to przede wszystkim rozmowy międzymiastowe i lokalne. Korzystając z VoIP można dzwonić nie tylko do oddziału firmy w innym mieście, ale również dzięki istniejącej firmowej centrali telefonicznej można dzwonić do innych abonentów w tym mieście (koszt rozmowy lokalnej zamiast międzymiastowej). Na identycznej zasadzie można zaoszczędzić na rozmowach międzynarodowych. Koszt rozmów przy połączeniach międzynarodowych pomiędzy abonentem internetowym VoIP a telefonem stacjonarnym (korzystamy wtedy z usług operatora internetowego VoIP) jest około dziesięciokrotnie niższy u operatorów internetowych niż u operatorów telefonii stacjonarnej.
Połączenia do zaprzyjaźnionych firm lub firm udostępniających publicznie swój numer VoIP są darmowe (wliczone w opłaty za Internet).


25. Jakie urządzenia po stronie klienta są niezbędne, aby istniała możliwość korzystania z VoIP?
Klient musi posiadać telefon VoIP lub aplikację komputerową współpracującą z danym operatorem VoIP.
Zamiast telefonu VoIP klient może posiadać bramkę VoIP typu FXS, do której można podłączyć kilka zwykłych telefonów z wybieraniem tonowym.
Do bramki VoIP można podłączyć zamiast telefonów np. numery wewnętrzne centrali telefonicznej (bramka VoIP typu FXO) albo wolne porty linii miejskich centrali telefonicznej (bramka VoIP typu FXS). Wówczas wszyscy użytkownicy centrali będą posiadali dostęp do usługi VoIP.


26. Jaka jest różnica pomiędzy telefonem VoIP z gniazdem do sieci Ethernet a telefonem VoIP z wyjściem na USB?
Telefony ze złączem USB to w rzeczywistości dodatkowa karta dźwiękowa z mikrofonem, słuchawką i klawiaturą, która współpracuje z aplikacją zainstalowaną na komputerze użytkownika, natomiast telefony z gniazdem do sieci Ethernet to samodzielne urządzenia VoIP, które pracują niezależnie od tego czy komputer użytkownika jest włączony, czy tez nie. Taki telefon w sieci komputerowej działa jak dodatkowy komputer z własnym IP.

27. Jaka jest jakość połączeń w ramach usług VoIP?
Jakość połączeń głosowych zależy od jakości łącza internetowego lub ilości innych danych komputerowych przesyłanych w trakcie rozmów. Najlepszym rozwiązaniem jest gwarantowane pasmo transmisji łącza o odpowiedniej do przesyłu danych szerokości oraz wydzielenie kanałów dla VoIP przez administratorów sieci. Wówczas jakość połączeń jest taka jak w połączeniach telefonii komórkowej.
Gorsza jakość łączy sieci komputerowej objawia się opóźnieniami głosu podczas rozmowy lub chwilową całkowitą jego utratą.
Aktualnie rozwój Internetu idzie w parze z coraz lepszą przepustowością łączy (większa szybkość i przepustowość), co przyczynia się do dynamicznego rozwoju usług VoIP w Internecie.


28. Jaka jest realna niezbędna przepustowość pasma dla uzyskania połączenia VoIP dobrej jakości?
Ilość danych przesyłana w trakcie rozmowy VoIP zależy od rodzaju używanego protokołu oraz od rodzaju kodeka uzgodnionego na początku sesji każdego połączenia. Każdy kodek posiada własne wymagania dot. pasma sieciowego, do których należy doliczyć rozmiary nagłówków pakietów.

Realne zapotrzebowanie na przepustowość wynosi przykładowo:
- G.711 – 107,2 kbps
- G.722 – 107,2 kbps
- G.726 – 75,2 kbps
- G729/G729A – 53,2 kbps
- G723/G723.1 – od 19,7 kbps do 20,8 kbps
- iLBC – od 27,7kbps do 36,8 kbps

Oprócz wyboru prawidłowego kodeka w odniesieniu do posiadanej przepustowości, należy zagwarantować stabilność pasma wymaganego przez kodek. Niestabilne pasmo powoduje znaczne pogorszenie jakości rozmów i wzrost opóźnień.

29. Dlaczego nie można usunąć SSH host_key ?
Aby usunąć host_key, należy wyłączyć serwer SSH i ponowić próbę.

30. Jak wiele wpisów ARP jest wspieranych przez ES4625 ?
Tablica ARP wspiera następujące typy wpisów:
256 dla interfejsów lokalnych
256 dla wpisów statycznych
16 ~ 32 dla VRRP (zależnie od ilości grup)

31. Dlaczego po uzyskaniu połaczenia VoIP mój rozmówca mnie słyszy a ja jego nie?
Abstrahując od ustawień audio w aplikacji VoIP czy Windows lub włączoną funkcją „mute” w telefonach, najczęstszą przyczyną w tej sytuacji są niewłaściwe dla VoIP ustawienia na firewallu/roterze w sieciach zbiorowych użytkowników prywatnych numerów IP. Problem występuje wśród użytkowników protokołu SIP (przy H.323 najczęściej nie dochodzi wtedy w ogóle do połączenia). W tej sytuacji należy prosić administratora sieci o udostępnienie odpowiednich portów (1720 i inne dla H.323 lub 5060 i inne w zależności od urządzenia VoIP dla protokołu SIP). Tego problemu nie mają użytkownicy publicznych numerów IP posiadający stały dostęp do Internetu (DSL, ADSL –Neostrada, Polpak) – sami administrują swoimi routerami, a przy odpowiednich ustawieniach ruotera/firewalla i urządzenia VoIP otwieranie odpowiednich portów może się to odbywać dynamicznie w zależności od potrzeby protokołu czy urządzenia.

32. Czy możliwe jest przesyłanie faksów w ramach usługi VoIP?
Niektóre bramki posiadają wsparcie dla protokołu T38, pozwalającego na trasmisję faksów przez łącza VoIP. Jakość takiego połączenia jest silnie uzależniona od jakości łącza internetowego obu abonentów.

33. Czy możliwe jest dodzwonienie się do naszego komputera z aplikacją VoIP lub telefonu VoIP ze zwykłego telefonu stacjonarnego lub komórkowego?
Tak, pod warunkiem, że wykupimy u naszego operatora usługę własnego numeru telefonu, który zostanie przyporządkowany do naszego konta VoIP. Wtedy na nasz telefon VoIP lub do naszego komputera dodzwoni się każdy posiadacz standardowego telefonu (stacjonarnego czy komórkowego). Koszt takiego połączenia lokalnego ponosi oczywiście abonent telefonu standardowego. W takim przypadku posiadanie telefonu VoIP daje przewagę nad aplikacją komputerową w postaci całodobowej „dostępności” abonenta, do którego można się dodzwonić. W przypadku aplikacji komputerowej jest to możliwe tylko kiedy komputer jest włączony.

34. W jaki sposób wybiera się numery telefonów stacjonarnych czy komórkowych z telefonu VoIP?
Ponieważ w takim przypadku musimy być zarejestrowani u operatora – usługodawcy VoIP, operator stara się aby usługa była jak najprostsza i dzięki temu numery wybieramy tak jak w telefonii standardowej (np. 0044... do Wielkiej Brytanii, 022... do Warszawy).

35. Dlaczego nie wszyscy używają VoIP?
Każda nowa technologia wymaga poznania, a to wymaga czasu. Poza tym technologia ta wymaga wiedzy z dziedziny obsługi central telefonicznych oraz administracji sieci komputerowych.
Najważniejszy jednak problem to dostęp do szerokopasmowego łącza o stabilnych parametrach. Pomimo tych ograniczeń dynamika zastosowania technologii VoIP na świecie jest wysoka, co sugeruje, że jest to ważna dziedzina komunikacji, zwłaszcza tam gdzie istnieją stabilne łącza sieci komputerowych. Na razie prym w tej dziedzinie wiodą dostawcy usług IT. Upowszechnianie się tej usługi powoduje, że zaczyna ona trafiać także do małych firm, ponieważ integracja usług VoIP z wymianą danych jest ekonomicznie i technologicznie uzasadniona.
Ostatnio pojawiają się w sprzedaży urządzenia z bardzo uproszczoną konfiguracją, które dedykowane są dla konkretnych operatorów. Ułatwia to rozpowszechnianie się technologii VoIP także wśród indywidualnych użytkowników.


36. Którego operatora VoIP wybrać?
Szybki rozwój technologii VoIP powoduje wzrost konkurencji na rynku operatorów VoIP. dlatego należy wybierać dużych operatorów, świadczących usługi dostępu do telefonii stacjonarnej i komórkowej w wielu miastach, umożliwiających wykupienie numeru telefonicznego przypisanego do naszego telefonu VoIP czy aplikacji komputera.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę nie na ilość usług, ale na ich jakość i dostępność przez 24 godziny na dobę.
Ponieważ stan naszego konta VoIP i możliwość dzwonienia do abonentów telefonii standardowej (stacjonarne i komórkowe) zależy od wysokości naszej przedpłaty, więc należy się przyjrzeć możliwości szybkiego dokonywania zasilania naszego konta VoIP w przypadku braku środków na kolejne połączenia (możliwość dokonania szybkich wpłat internetowych czy przelewów zasilających nasze konto może zależeć od współpracy naszego banku czy naszej karty płatniczej z operatorem VoIP).
W trzeciej kolejności należy prześledzić cennik połączeń operatorów i wybrać dla siebie najkorzystniejszy pod względem przewidywanych rodzajów połączeń (cenniki operatorów różnią się w zależności od rodzaju i kierunku i czasu połączeń).


37. Jakie kodeki są obsługiwane przez urządzenia Grandstream?
Bramki i telefony VoIP firmy Grandstream wspierają kodeki G.711-uLaw, G.711-aLaw, G.722, G.723, G.728, G.729 i iLBC. Telefony dodatkowo obsługują G.726

38. Skonfigurowałem telefon, urządzenie prawidłowo loguje się do operatora, ale nie można wykonać żadnego połączenia. Co może być przyczyną ?
W sytuacjach, gdy urządzenie raportuje prawidłowy proces rejestracji na serwerze operatora, a nie można nawiązać połączenia, wina w większości przypadków leży po stronie kodeka. Należy sprawdzić jakie kodeki są obsługiwane przez serwer operatora i ustawić je jako preferowane w konfiguracji urządzenia.

39. Czy telefonia VoIP zastąpi moją linię telefoniczną ?
Telefonia VoIP może w pełni zastąpić telefonię analogową/cyfrową, jednak zalecane jest utrzymywanie klasycznej linii telefonicznej jako łącza zapasowego. W przypadku braku prądu lub awarii łącza internetowego nie będzie możliwości wykonywania połączeń.

Aby nie dublować urządzeń, należy zakupić bramkę VoIP z portem FXS i obsługą linii PSTN z funkcją failover. Można do niej podłączyć zwykły telefon z wybieraniem tonowym oraz linię miejską. Użytkownik za pomocą odpowiedniego prefiksu może wybrać z którego połączenia będzie korzystał. W przypadku braku prądu bramka automatycznie połączy aparat telefoniczny z linią miejską umożliwiając wykonywanie połączeń.

40. Jakie są nazwy portów (kolejek) w przypadku, gdy używam LPD/LPR ?
W przypadku print serwera jednoportowego port nazywa się lp1, natomiast dla urządzenia z trzema portami odpowiednio: lp1, lp2 i lp3

41. Jak wiele wpisów ACE (Access Control Entry) jest wspierane przez ES3526YA
Pojedyncza jednostka wspiera ok 85 wpisów ACE (firmware v2.2.7.1)


42. Jak włączyć rozpoznawanie numeru w bramkach VoIP firmy Grandstream z serii HTxxx ?
Bramki VoIP z serii HTxxx posiadają domyślnie włączone automatyczne rozpoznawanie numeru dzwoniącego. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, telefon podłączony do bramki musi wspierać standard identyfikacji numeru CLIP.

na początek